Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

2007 yılında kurulan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, sürdürülebilir kalkınma için modeller yaratan bir sosyal girişimdir. Kaynakların mobilize edilmesi ve işbirlikleri geliştirilmesiyle sosyal etkiyi maksimize etmekte, çok boyutlu sosyal fayda ve toplumsal dönüşüm yaratmaktadır. 

Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna katkı sağlamak amacıyla şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve kapsayıcı iş modellerini oluşturmalarına ve uygulamaya koymalarına yönelik danışmanlık destekleri vermektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplum yaratma hedefi doğrultusunda STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyal etkilerinin arttırılması konularında birçok sivil toplum kuruluşu ile çeşitli projeler ve eğitimler gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak, Mikado, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesine yönelik altyapı ve kapasite geliştirme programları yürütmektedir.

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı geliştirdiği her uygulamada sosyal etkiyi ve sürdürülebilirliği esas almaktadır. Yürütülen her projenin izleme-değerlendirme mekanizması oluşturulmakta ve yaratılan sosyal etki ölçülmektedir. Mikado, "ölçülebilir olan yönetilebilir" ilkesine inanır.

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Türkiye’nin ilk B Corp sertifikalı şirketidir ve 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında "Dünya için En İyi Şirketler" arasına seçilmiştir. http://www.bcorporation.net/community/mikado-consulting 

Pek çok şirket, eğitim kurumu ve sivil toplum örgütüyle geliştirdiği projeleri ulusal ve uluslararası çeşitli ödüllere layık görülmüştür.