GELECEK DAHA NET

GELECEK DAHA NET

Gelecek Daha NetMikado bünyesinde gelişen bir Sosyal Girişim: GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU

GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU, Mikado tarafından 2009 yılında hayata geçirilen, 2015 itibariyle Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözemler Derneği tarafından yürütülen bir sosyal girişimdir. 

GDN, yenilikçi ve interaktif metodlarla bilgiye ihtiyacı olanla bilgiye sahip olanı buluşturan bir eğitim ve kalkınma programıdır; eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları arasında sinerji yaratarak çok boyutlu sosyal fayda yaratmaktadır.

Kişilerin başarı hikayeleri ve tecrübeleri günümüzün en değerli bilgi aktarım araçlarından biridir; tecrübe ve bilgi paylaşımı başkalarına esin kaynağı olabilir, en mutsuz anlarda bir ışık yakabilir.

Proje ile Amaç

Yenilikçi metodlarla bilgi paylaşımını mümkün kılmak,
Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Kurumları ve Şirketler arasında sinerji yaratmak,
Kişisel ve profesyonel gelişim kanalı olmak,
Binlerce gençten oluşan bir iletişim ağı kurmak ve
Çalışan gönüllülüğünü teşvik etmektir. 

Proje modüllerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Video Alanı
  • E-mentorluk
  • Web konferans yoluyla bilgi paylaşımı
  • İnteraktif online eğitimler
  • Simülasyon oyunları

E-mentorluk modülü, proje web sitesinden ulaşılan online görüşme odalarıyla bilgi paylaşımını mümkün kılmaktadır. GDN, 40 değişik sektörden 600den fazla gönüllü e-mentordan oluşan bir mentor ağına ve onlarca lise ve üniversite öğrencisinden oluşan bir - ağa sahiptir. Mentor ve öğrenciler, uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre sistem tarafından eşleştirilir ve online yazılı görüşmeler Mikado Ekibi'nin gözetiminde gerçekleşir.

Projenin geleceğe yönelik hedefleri arasında daha fazla devlet üniversitesinin ve liselerin sisteme dahil edilmesi, dolayısıyla faydalanıcı sayısının arttırılması yer almaktadır.

Neden GDN?

Çünkü... Ülkemizde gençler kariyer planlamalarını yaparken meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından karar verme ve seçim yapma aşamalarında zorluk çekmekteler; bu durum, çalışma hayatlarında verimsizliğe yol açmakta ve işsizlik oranını olumsuz yönde artırmaktadır.

Çünkü... Gençler, kariyerlerini şekillendirirken benzer yollardan geçmiş ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmiş yetişkinlerin tecrübelerinden faydalanmaya ve pratik bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar.

Çünkü... Toplumların gelişimi ve kalkınması için kişisel gelişimin alternatif yollardan desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Projede mentor olarak yer almak için tıklayınız.

Projede öğrencilerin memnuniyet seviyesini ölçmek üzere değerlendirme yapılmaktadır.

 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEM DESTEKLERİ

Mikado olarak sosyal girişimcilik alanının gelişmesine yapısal destekler sunuyoruz. Bunlar arasında genç sosyal girişimcilere mentorluk sağlanması, sosyal etki eğitimleri ve Eğitim kurumları bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik-Sosyal Etki-Sosyal Yatırım merkezlerine altyapısı ve strateji destekleri yer alıyor.