Sosyal İnovasyon ve Değişim

Sosyal İnovasyon ve Değişim

Bir sosyal girişim olarak Mikado, ürettiği inovatif çözümler ile sosyal inovasyon alanına hizmet ediyor ve Türkiye'de sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, akademik kurumların sosyal etki ve sosyal inovasyon merkezi altyapılarının oluşturulmasına, genç sosyal girişimcilerin etkili girişimler kurmalarına ve sosyal girişimciliği destekleyen yarışma ve eğitimlere destekler sunuyor.

Gelecek Daha Net

Mikado bünyesinde gelişen bir Sosyal Girişim: GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu, Mikado Ekibi tarafından geliştirilen bir sosyal girişimdir. Platform, Kasım 2008 yılında faaliyete geçmiştir.

GDN, yenilikçi ve interaktif metodlarla bilgiye ihtiyacı olanla bilgiye sahip olanı buluşturan bir eğitim ve kalkınma projesidir; eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları arasında sinerji yaratarak çok boyutlu sosyal fayda yaratmaktadır.
Devamını oku

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ETKİ MERKEZİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ETKİ MERKEZİ

Mikado Danışmanlık desteğiyle Koç Üniversitesi bünyesinde bir sosyal inovasyon araştırma merkezi kurulmuştur. Merkezin amacı, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir sosyal etki yaratmaları ve yarattıkları sosyal etkinin kapsamının artması ve ölçülmesine yönelik araçlar geliştirilmesi ve örnek uygulamalar yoluyla bilinç yaratılmasıdır.
http://kusif.ku.edu.tr

SABANCI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL YATIRIM PROGRAMI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL YATIRIM PROGRAMI

Program kapsamında, sosyal  girişimlerin kapasitelerini güçlendirip, etkilerini ölçeklendirmek, organizasyonları bir üst seviyeye çıkartmak, sosyal etki yaratmak ve ortaklıklar kurmak için finansal olan veya olmayan kaynakların ilgisini çekmek ve sosyal yatırımcıları ve sosyal etki profesyonellerini (taliplerini) sosyal yatırım dünyasına tanıtmak ve sermayelerini daha etkili yollarla sosyal yatırımlara yatırmaları ve sosyal etkilere destek olmaları için eğitimler düzenlenmiştir.  

Mikado Danışmanlık tarafından hem program kapsamındaki eğitimlere, hem de programın hedeflerine ulaşmasına yönelik izleme-değerlendirme çalışmalarına destek verilmiştir.
 http://syp.sabanciuniv.edu