Sürdürülebilir ve Şeffaf Sivil Toplum

Sürdürülebilir ve Şeffaf Sivil Toplum

Sürdürülebilir ve Şeffaf bir Sivil Toplum için STK Kapasite Güçlendirme

Sivil toplum örgütlerine, kapasitelerini güçlendirerek sürdürülebilir sosyal etki yaratmaları için destek veriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme ve aktif yurttaşlık için olmazsa olmaz kurumlar olduklarına inanıyoruz.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:

  • Organizasyonel Kapasite Geliştirme Çalışmaları
  • STK Yönetimi Eğitimleri
  • İzleme-Değerlendirme ve Sosyal Etki Raporlaması
  • Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) Raporlaması
  • Proje Geliştirme
  • Proje Koordinasyonu

Birçok STK ile çalışıyor; yarattıkları etki alanını genişletmelerine ve ölçümlemelerine destek veriyoruz. STK'ların geliştirdiği uzmanlıklarını özel sektör, akademik ve uluslararası kurumlara aktarmalarına yardımcı oluyoruz.

Mikado da bir sosyal girişim olarak finansal verilerini ve sosyal etki verilerini Açık Açık Sosyal Girişim Platformu üyesi olarak paylaşmaktadır.