Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


BRİSA


BRİSA

Ağustos 2021’de başlayan işbirliğinde, Brisa’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından (SKA) Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amaçları kapsamında yürüttüğü altı projenin izleme değerlendirme süreci yürütülmektedir.

Brisa’nın toplumsal projelerinin ilgili SKA’ya katkısını ortaya koymanın yanı sıra projeler, Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) metodolojisi çerçevesinde incelenmektedir. Projelerin yarattığı değişimlerin finansal değerleri tespit edilerek, proje yatırımı ile ortaya çıkan değişimlerin parasal değeri karşılaştırılmaktadır.