Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Eylül 2020’de başlayan ve Temmuz 2021’de sona eren danışmanlık kapsamında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Programı” etki değerlendirme çalışması yürütülmektedir.  Çalışma, Programın bu evlilikler ile ilgili farkındalığı artırma ve bu evliliklerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerinin; anneler, babalar, kız çocuklar ve oğlan çocuklar üzerinde yarattığı değişimleri incelemektedir. Yürütülen etki değerlendirme çalışmaları ile söz konusu faydalanıcılar üzerinde Programın nasıl bir etki yarattığını ortaya koymak ve geleceğe yönelik daha etkili program hazırlama önerileri sunmak hedeflenmektedir.