Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


HEDEFLER İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU


HEDEFLER İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORMU

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı olarak Hedefler için İş Dünyası Platformu ile çalıştığımız proje kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması rehberlerinin Türkçeleştirilmiş versiyonlarının redaksiyon çalışmasını yürüttük, ayrıca rehberlerin terminoloji kontrollerini sağladık.