Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


ROCHE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ


ROCHE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Mikado Danışmanlık, Eylül 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında Roche Türkiye’nin sürdürülebilirlik danışmanlığını yürütmüştür. Bu danışmanlık Roche’un sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesini kapsamıştır.

Bu kapsamda şirket kültüründe sürdürülebilirlik yaklaşımının pekiştirilmesine yönelik derinlikli çalışmalar yürütülmüş; iç ve dış paydaşlara yönelik öncü sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

2014 ve 2015 yıllarında Roche Türkiye’nin tüm çalışanlarının insan hakları eğitiminden geçmesi bu faaliyetlerden yalnızca birisidir. Roche Türkiye’nin 2011, 2012 ve 2013 sürdürülebilirlik raporları Mikado Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. GRI tarafından, 2011 raporu B+ seviye olarak; 2012 raporu ise A+ seviye olarak onaylanmıştır. Roche Türkiye’nin 2013 raporu ise yine Mikado Danışmanlık tarafından yeni nesil raporlama standardı olan GRI-G4 çerçevesinde hazırlanmıştır.

Web rapora www.roche.com.tr adresinden ulaşılabilir.


Detaylı bilgi için https://www.roche.com.tr/