Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


İNSAN HAKLARINA SAYGILI İŞ YAPMAK PROJESİ


İNSAN HAKLARINA SAYGILI İŞ YAPMAK PROJESİ

Hollanda Başkonsolosluğu İnsan Hakları Programı tarafından desteklenen, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği tarafından yürütülen ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'nın da proje ortağı olduğu "İş Dünyasına Saygılı İş Yapmak Projesi" 2017-2018 döneminde gerçekleştirilmiştir. İş dünyasının insan haklarına saygılı iş yapma sorumluluğuna dikkat çeken projede, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ağı, Shift Project ve OXFAM tarafından hazırlanan "Doing Business with Respect for Human Rights" rehberinin Türkçeleştirilmiş; iş dünyası temsilcilerine yönelik bir konferans düzenlenmesi ve gönüllü şirketlere 2 günlük kapasite artırıcı eğitim düzenlenmiştir.