Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


YATIRIMA HAZIR SOSYAL GİRİŞİMLER: KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI


YATIRIMA HAZIR SOSYAL GİRİŞİMLER: KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve Ashoka Türkiye ortaklığında sosyal girişimcilerin finansmana erişim sağlamalarına destek olmak amacıyla Türkiye'deki "Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler: Kapasite Geliştirme Programı”nı yürütmüştür. ​Proje kapsamında sosyal girişimcilerin yatırıma hazır olmaları için 3 ana başlıkta aktivitenin düzenlenmiştir. Bu başlıklar: (1) yönetim ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi; (2) yatırıma hazır olmak konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı; ve (3) sosyal girişimcilerin bu konuda iyi modeller ve iyi uygulamalar ortaya koymasının desteklenmesinden oluşmaktadır. Ocak 2017'de başlayan ve 18 ay süren proje, Avrupa Birliği tarafından yönetilen inovatif sosyal politika çözümleri ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme ve iş imkânları için İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı (EaSI) tarafından fonlanmıştır.