Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ- DENİZ BÖLÜMÜ SOSYAL ETKİ ANALİZİ


TÜRKAKIM GAZ BORU HATTI PROJESİ- DENİZ BÖLÜMÜ SOSYAL ETKİ ANALİZİ

Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratmayı hedefleyen Türk Akımı projesinin, Rusya kıyısı yakınlarındaki Anapa şehrinden başlayıp Karadeniz üzerinden 910 km boyunca ilerleyerek Türkiye’nin Trakya kıyısına ulaşması amaçlanmıştır. Boru hattının açık deniz boru hattı sistemi Karadeniz üzerinden geçen birbirine paralel 2 adet hattan oluşması planlanmıştır ve boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa yakınlarında denize girerek, Kırklareli’ne bağlı Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkmaktadır. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Aralık 2016- Mayıs 2017 arasında, projenin karaya çıktığı Kıyıköy’e dair sosyo-ekonomik durum tespiti çalışmasını yürütmüştür ve projenin potansiyel etkilerini değerlendirerek, bu etkilerin azaltılmasına ve alınacak önlemlere yönelik öneriler geliştirmiştir.