Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


YAŞAR HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ


YAŞAR HOLDİNG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Haziran 2015 - Ekim 2016 tarihleri arasında yürüttüğümüz danışmanlığımız kapsamında Yaşar Holding’e bağlı 10 şirket için ortak sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi, ana paydaşları bazında önceliklendirme çalıştaylarının yapılması, oluşturulan stratejinin hayata geçmesi, sürdürülebilirlik temelli paydaş diyaloğu ve paydaşlarda sürdürülebilirlik bakış açısının içselleştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Yaşar Holding 2015 Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanmasına destek verilmiştir.