Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ


DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin yeniden yapılanması ve kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yapıldı.​Bu çalışmalara arasında bir Arama Toplantısı organizasyonu, iç tüzük yazılması, danışma kurulu oluşturulması, kaynak stratejisinin oluşturulması, izleme-değerlendirme mekanizmasının kurulması gibi çalışmalar yer almıştır.