Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU


GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU

Mikado olarak sosyal girişimcilik projeleriyle toplumsal sorunlara inovatif çözümler üretiyoruz. ​Ashoka'nın tanımına göre sosyal girişimciler, "toplumun en önemli sorunlarına yenilikçi çözüm yolları bulan bireylerdir. Toplumsal sorunlarla mücadelede ve geniş ölçekte değişimi sağlayan yeni fikirler geliştirmekte hırslı ve kararlıdırlar. Sosyal girişimciler, toplumsal sorunların çözümünü devlete veya iş dünyasına bırakmaktansa, sorunun nereden kaynaklandığını bulur ve sistemi değiştirerek sorunu çözerler. Çözüm yollarını geniş kitlelerle paylaşırlar ve tüm toplumu yeni adımlar atması için ikna ederler." GELECEK DAHA NET, Mikado Ekibi tarafından geliştirilen bir sosyal girişimcilik projesidir. Proje, Kasım 2008 yılında faaliyete geçmiştir. GDN, yenilikçi ve interaktif metodlarla bilgiye ihtiyacı olanla bilgiye sahip olanı buluşturan bir eğitim ve kalkınma projesidir; eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanları arasında sinerji yaratarak çok boyutlu sosyal fayda yaratmaktadır. Kişilerin başarı hikayeleri ve tecrübeleri günümüzün en değerli bilgi aktarım araçlarından biridir; tecrübe ve bilgi paylaşımı başkalarına esin kaynağı olabilir, en mutsuz anlarda bir ışık yakabilir.
Proje ile Amaç: Yenilikçi metodlarla bilgi paylaşımını mümkün kılmak, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ve şirketler arasında sinerji yaratmak, kişisel ve profesyonel gelişim kanalı olmak, binlerce gençten oluşan bir iletişim ağı kurmak, çalışan gönüllülüğünü teşvik etmek. Proje modüllerinden bazıları aşağıdaki gibidir: Video Alanı E-mentorluk, web konferans yoluyla bilgi paylaşımı, interaktif online eğitimler, simülasyon oyunları E-mentorluk modülü GDN, 40 değişik sektörden 600'den fazla gönüllü e-mentordan oluşan bir mentor ağına ve onlarca lise ve üniversite öğrencisinden oluşan bir ağa sahiptir. Mentor ve öğrenciler, uzmanlıklarına ve ilgi alanlarına göre sistem tarafından eşleştirilir ve online yazılı görüşmeler Mikado Ekibi'nin gözetiminde gerçekleşir.
Projenin geleceğe yönelik hedefleri arasında daha fazla devlet üniversitesinin ve liselerin sisteme dahil edilmesi, dolayısıyla faydalanıcı sayısının arttırılması yer almaktadır. Neden GDN? Çünkü... Ülkemizde gençler kariyer planlamalarını yaparken meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından karar verme ve seçim yapma aşamalarında zorluk çekmekteler; bu durum, çalışma hayatlarında verimsizliğe yol açmakta ve işsizlik oranını olumsuz yönde artırmaktadır. Çünkü... Gençler, kariyerlerini şekillendirirken benzer yollardan geçmiş ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmiş yetişkinlerin tecrübelerinden faydalanmaya ve pratik bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü... Toplumların gelişimi ve kalkınması için kişisel gelişimin alternatif yollardan desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Projede öğrencilerin memnuniyet seviyesini ölçmek üzere değerlendirme yapılmaktadır.


Detaylı bilgi için www.gelecekdaha.net