Haberler

HABERLER


Kapsayıcı İş Modelleri, Sürdürülebilirlik ve Etki Eğitimi 3 Kasım'da Gerçekleşti

4 Kasım 2016 Cuma
Kapsayıcı İş Modelleri, Sürdürülebilirlik ve Etki Eğitimi 3 Kasım'da Gerçekleşti

Bugün giderek daha fazla şirketin hayırseverlik ve kurumsal sosyal sorumluluk yatırımlarının ötesine geçtiğini; düşük gelirlilerin mal - hizmet ve geçim kaynağı fırsatlarına erişimlerini artıracak ticari olarak uygulanabilir çözümler yoluyla kapsayıcı iş modelleri tasarlayarak hayata geçirdiğini görüyoruz. Bu türden iş modelleri, ekonomik piramidin günde 8 dolardan az kazançla yaşayan ama kolektif satın alma gücü 5 trilyon doları aşan tabanının potansiyelinden faydalanmayı ve tedarikçi, dağıtımcı, perakendeci ve müşteriler olarak onları değer zincirlerine dahil etmeyi sağlıyor. Şirketlere kapsayıcı iş modelleri benimsemeleri yönünde destek veren küresel bir platform olan Business Call to Action (BCtA) işbirliğiyle düzenlediğimiz Kapsayıcı İş Modelleri, Sürdürülebilirlik ve Etki Eğitimi 3 Kasım'da gerçekleşti. Eğitime 25 ayrı kurumdan 28 kişi katılım gösterdi. Eğitimde katılımcılarla farklı endüstrilerde kapsayıcı iş fırsatları konusunda ayrıntılı bilgi paylaşıldı; şirketlerin kapsayıcı iş konusundaki olgunluk seviyelerini değerlendirmeleri için yöntemler sunuldu; şirketlere kapsayıcı iş ilkelerini, temel stratejilerine ve operasyonlarına entegre etmeye yönelik yöntemler aktarıldı ve sosyal etki konusuna giriş yapılarak sosyal etki ölçümü metodolojileri ve araçları hakkında paylaşımda bulunuldu. Eğitim sonrasında tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.