Haberler

HABERLER


Etki Odaklı Düşünme Eğitim Kampı Başarıyla Tamamlandı

26 Ağustos 2016 Cuma
Etki Odaklı Düşünme Eğitim Kampı Başarıyla Tamamlandı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Social Value UK işbirliği ile gerçekleştirilen "Genç Sosyal Girişimciler için Etki Ölçümleme Araçları", diğer adıyla "Know Your Impact" projesi, kapsamında düzenlenen "Impact Thinking Eğitim Kampı" 19-24 Ağustos tarihlerinde Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü'nde gerçekleşti. Genç sosyal girişimcilere "etki odaklı düşünme"yi tanıtmayı ve sosyal etki yönetimi için temel beceriler kazandırmayı amaçlayan eğitime Estonya ve Türkiye'den 18- 35 yaş aralığında toplam 28 sosyal girişimci katıldı. Katılımcıların sosyal girişimlerinin tüm yönetim süreçlerine "etki odaklı düşünme"yi yerleştirebilmeleri için eğitimde; sorunları ve amaçları iyi tanımlayabilme, değişim öngörüsü ve planı, paydaş analizi ve haritalaması, paydaş katılımı, önceliklendirme, değişim teorisi, paydaş bazlı sosyal etki haritası, etki analizi sistemi kurma, veri toplama, networking, hikaye anlatıcılığı gibi konularda interaktif oturumlar gerçekleşti. Tüm eğitim boyunca katılımcılar gerek kendilerinin gerekse diğer katılımcıların sosyal girişimleri üzerinde çalışarak öğrenme fırsatı buldular. Katılımcıların eğitim sonrasında öğrendiklerini yönetim süreçlerine yerleştirebilmeleri ve uygulamaya geçirebilmeleri için ise kendilerine 7 aylık bir koçluk desteği sağlanacak.