Haberler

HABERLER


Kızlar İçin Meslek Lisesi, Anne-Babalar İçin Kariyer Meselesi Projesi Son Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

29 Temmuz 2016 Cuma
Kızlar İçin Meslek Lisesi, Anne-Babalar İçin Kariyer Meselesi Projesi Son Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından yürütülen "Kızlar İçin Meslek Lisesi, Anne-Babalar için Kariyer Meselesi" projesinin yarattığı etkinin ölçülmesine yönelik sürdürdüğü izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında 28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde Hatay'a üçüncü saha ziyaretini düzenledi. Saha ziyareti sırasında, projenin ana paydaşları üzerindeki etkilerini ölçebilmek için proje kapsamındaki öğrenciler ve onların aileleri ile anket çalışmaları ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Okula devam etmeyen kız çocuklarına yönelik ikinci kez ev ziyaretlerinde bulunuldu. Avrupa Komisyonu Yardım ve İşbirliği Ofisi'nin "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması için Hibe Programı" kapsamında 2015-2016 dönemi için fonlanan proje, Hatay ilinde mesleki eğitimin kalitesini artırarak eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirmeyi ve bu sayede özellikle kız çocuklarının meslek liselerine gitme ve okula devam oranlarını arttırmayı hedefliyor.