Haberler

HABERLER


Zorlu Enerji Grubu 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

18 Temmuz 2016 Pazartesi
Zorlu Enerji Grubu 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Zorlu Enerji Grubu'nun 2014-2015 dönemi ekonomik, çevresel ve sosyal performansını yansıtan dördüncü sürdürülebilirlik raporu Mikado Sürdürülebilirlik Kalkınma Danışmanlığı tarafından Zorlu Enerji Grubu ile Mart 2015'ten beri sürdürülen danışmanlık hizmeti kapsamında hazırlandı. Raporda, uluslararası düzeyde kabul görmüş Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri'nin G4 sürümü temel alındı. Raporun çerçevesi ve kapsamı, GRI G4 standardının gerektirdiği "önceliklendirme çalışması"nda ortaya çıkan öncelikli konulara ve ayrıca Zorlu Enerji Grubu'nun sürdürülebilirlik stratejisine göre belirlendi. Önceliklendirme çalışmaları sırasında Zorlu Enerji Grubu'nun iç ve dış paydaşları olan, sürdürülebilirlik kurulu, üst yönetim, çalışanlar, müşteriler, yerel toplum ve yönetim, sivil toplum kuruluşları ve tedarikçilerini temsil eden toplam 91 kişi ile çalıştaylar, yüzyüze görüşmeler ve online anketler gerçekleştirildi. Zorlu Enerji Grubu 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.