Haberler

HABERLER


Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı!

11 Temmuz 2016 Pazartesi
Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı!

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'nın Haziran 2015 itibarıyla Yaşar Topluluğu ile yürüttüğü danışmanlık kapsamında, Yaşar Holding'e bağlı 10 şirketi kapsayan sürdürülebilirlik raporu Temmuz ayında yayınlandı. 

Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) yeni nesil raporlama standardı olan G4 çerçevesinde, Yaşar Topluluğu'nun geleceğe yönelik hedefleri ve paydaşları açısından önem taşıyan öncelikli konulardaki yaklaşımını, 2015 yılındaki çalışmalarını ve performansını içerecek şekilde hazırlandı. 

Raporda yer alan Yaşar Topluluğu sürdürülebilirlik öncelikleri, hem Topluluğun stratejik sürdürülebilirlik öncelikleri hem de Topluluk şirketlerinin ana paydaşları ile 4 ay boyunca yürütülen paydaş diyaloğu çalışmalarında öncelikli bulunan konular dikkate alınarak belirlendi.

Önceliklendirme çalışmaları kapsamında:

  • 9 adet çalıştay ile toplam 212 paydaş grubu temsilcisine ulaşıldı.
  • 13'ü kamu ve 6'sı STK temsilcisi olmak üzere toplam 19 kurum temsilcisiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.
  • 9 adet iki-aşamalı online anket ile toplam 73 kurum temsilcisine ulaşıldı.
Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim seviyelerinde görüşmeler ve çalıştaylar gerçekleştirildi.