Haberler

HABERLER


2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı "Sosyal Fayda için Ortak Ölçümleme" Temasıyla Gerçekleşti!

6 Haziran 2016 Pazartesi
2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından 2. kez düzenlenen Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı, bu yıl "Sosyal Fayda için Ortak Ölçümleme" temasıyla 03 Haziran 2016 tarihinde Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleşti. Konferansa kamu, sivil toplum, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan 150 kişi katılım gösterdi.

KUSIF yöneticilerinin açılış konuşmaları ile başlayan konferansın ilk bölümünde sosyal etki ölçümleme şemsiyesi altında sivil alanın farklı boyutları ele alınırken; öğleden sonra "Sosyal Etki Ölçümlemede Yöntem ve Teknikler", "Toplumsal Cinsiyet Odağından Sosyal Ölçümleme" ve "Sosyal Etki Ölçümleme Alanında Deneyimler" başlıkları altında 3 ayrı temada paralel oturumlar gerçekleşti.

Konferansta "Sosyal Etkiyi Yazmak: Türkiye'den Sosyal Etki Raporu Örnekleri" panelinde Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Direktörü Serra Titiz ve Genel Koordinatörü Cansu Gedik konuşmacı olarak yer alırken; "Sosyal Girişimcilik ve Etki" panelinde ise Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'ndan Proje Koordinatörü Elif Urgan yer aldı. 

Sosyal Etki Ölçümleme konferansları hakkında detaylı bilgi için: http://kusif.ku.edu.tr/tr