Haberler

HABERLER


Spor İstanbul Kurumsal Etki Değerlendirme ve Raporlama Çalışmaları Tamamlandı

19 Ocak 2021 Salı
Spor İstanbul Kurumsal Etki Değerlendirme ve Raporlama Çalışmaları Tamamlandı

Spor İstanbul tarafından işletilen spor tesislerindeki faaliyetlerin, projelerin ve yıl boyunca düzenlenen sportif etkinliklerin performanslarını değerlendirmek ve ilgili paydaşlar üzerinde bu faaliyetlerin etkilerini tespit etmek üzere Aralık 2019 tarihinden itibaren yürütülen etki değerlendirme çalışmaları tamamlandı.
Proje kapsamında, ana paydaşların belirlenmesi, tesis ve etkinlik katılımcılarından oluşan odak grup toplantıları yapılması, Değişim Teorisinin hazırlanması, performans ve sosyal göstergelerinin belirlenmesi, izleme-değerlendirme araştırmalarının oluşturulması (ön-son test, profil formları, değerlendirme formları, memnuniyet formları, vs.) ve bu araçların uygulanmasıyla veri çalışması yürütüldü.