Haberler

HABERLER


Hedefler İçin İş Dünyası Platformu İş Dünyası için SKA Rehberlerini Yayınladı

30 Nisan 2020 Perşembe
Hedefler İçin İş Dünyası Platformu İş Dünyası için SKA Rehberlerini Yayınladı

Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun öncülüğünde, Türkiye'de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları(SKAlar) doğrultusunda raporlama yapmalarında yol gösterici olacak rehberlerin Türkçe versiyonları 29 Haziran'da yayınlandı. 

Mikado Danışmanlık olarak Türkçeleştirilmelerine destek verdiğimiz iki rehberden "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası", işletmelere stratejilerini SKA'lar ile nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA'lara katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda kılavuz olurken, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması" işletmelerin SKA'ların Kurumsal Raporlamaya Entegrasyonu sürecinde uygulama rehberi olma niteliği taşıyor. 

GRI (the Global Reporting Initiative), UNGC (UN Global Compact) ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) katkıları ile İngilizce olarak hazırlanmış olan her iki rehber, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu işbirliği ile Türkçeye kazandırıldı.