Haberler

HABERLER


Mercedes Aksaray Fabrikası’nın Etki Analizi Yapılıyor

7 Ekim 2018 Pazar

Zenna Danışmanlık ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Mercedes Aksaray Fabrikası’nın ana paydaşları üzerinde yarattığı çok boyutlu etkilerin ortaya konulması için kamu kurumları ve yerel yönetimler, kanaat önderleri, çalışanlar ve çalışan aileleri ile odak grup toplantıları ve anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde iki saha ziyareti gerçekleştirilerek paydaş temsilcileri ile görüşüldü.