Haberler

HABERLER


ENKA Önceliklendirme Çalıştayları Devam Ediyor

14 Mayıs 2017 Pazar
ENKA Önceliklendirme Çalıştayları Devam Ediyor

Kurumların kapsayıcı bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirebilmeleri için, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini analiz ederek, bunlarla ilgili konuları gerek kendi gerekse paydaşlarının hedef, ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak önceliklendirmeleri ve sürdürülebilirlik çalışmalarını da bu öncelikler doğrultusunda yürütmeleri gerekmektedir.

Mikado Sürdürülebilirlik Kalkınma Danışmanlığı'nın sürdürülebilirlik stratejisi, uygulaması ve raporlaması kapsamında ENKA'ya sunduğu destek kapsamında Mart - Mayıs 2017'de ENKA'nın kilit iç ve dış paydaşları belirlenerek ilgili paydaş gruplarıyla önceliklendirme (materiality) çalıştayları yürütüldü.

Bu çalıştaylara kurum içinden ve dışından toplamda 145 kişi katılım gösterdi. Bunun yanı sıra; şirket yurtdışı temsilcilikleri, işveren firmaları, tedarikçiler ve STK temsilcilerinin oluşturduğu 225 kişilik bir grup ise yapılan online anketler üzerinden stratejinin geliştirilmesine katkıda bulundu.