Ekibimiz

Ekibimiz


Betül Handan Dallı

Betül Handan Dallı ( Proje Uzmanı )

Mikado bünyesinde Proje Uzmanı olarak görev alan Betül Handan Dallı,  sosyal etki analizi ve toplumsal yatırım programları geliştirilmesi ve yürütülmesinde  görev almaktadır. Bunun yanında masal anlatıcılığı, grup içi drama teknikleri ve yaygın eğitim metotlarını kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği,şiddetle mücadele,gönüllü yönetimi gibi alanlarda atölyeler düzenlemektedir. 
2019 yılında Ankara Üniversitesinde Sosyal Hizmet lisansını tamamlamış; Uçan Süpürge Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayat Sende Derneği ve Gönüllü Hizmetler Derneği bünyesinde proje yazma ve yürütme süreçlerinde bulunmuştur. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinde sosyal hizmet uzmanı olarak kolaylaştırıcılık yapmıştır.
Hali hazırda Gönüllü Hizmetler Derneğinde ve Toplum Gönüllüleri Vakfında gönüllülüğünü sürdürmekte, içerik üretimine destek olmaktadır.
IChild,Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğu,SİYAMDER gibi sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uzmanı olarak konuşma ve etkinlikler düzenlemektedir.