Ekibimiz

Ekibimiz


Tuba BOZAYKUT

Tuba BOZAYKUT ( Etki Programları Direktörü )

Tuba Bozaykut lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi anabilim dalından almıştır. 2014yılından beri vakıf üniversitelerinde görev almakta, lisans ve lisanüstü dersleri vermektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ve sürdürülebilirlik raporlamaları üzerine araştırmaları çeşitli konferanslardasunulmuş, ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır. Çalışmalarını, sürdürülebilirlik ve piramidin altı yaklaşımları ekseninde devam ettirmektedir. Akademik kimliği ile Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nda yürütülen projelere Aralık 2019 itibariyla danışmanlık desteği vermeye başlamıştır.