Ekibimiz

Ekibimiz


Serra TİTİZ

Serra TİTİZ ( Kurucu ve Yönetici )

Serra Titiz, bir sosyal girişimci olarak, 2003 senesinden beri sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaktadır. Türkiye'de farklı sivil toplum örgütlerinde gençler, kadınlar ve mesleki gruplarla birlikte çalışmış, sivil toplumda sahada ve yönetim seviyesinde oluşturduğu uzmanlıklarını şirketlerin toplumsal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bütünleştirmiş, model olan ve sosyal etkisi yüksek projelere imza atmıştır.

Serra Titiz, 2007 yılında kar amacı gütmeyen Mikado Danışmanlık şirketini kurmuştur. Mikado, sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişimdir. Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplumun gelişimine ve sosyal inovasyon ile toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmalar yürütüyor. Şirketin ana misyonu sürdürülebilir yapılar kurarak ve şirket-STK-eğitim kurumu-kamu işbirlikleriyle sinerji yaratarak sosyal etkiyi maksimize etmektir. (www.mikadoconsulting.com)

Mikado'nun geliştirdiği modellere bir örnek, "Gelecek Daha Net" Gençlik platformudur. www.gelecekdaha.net, gençlerin gelecekleri ile ilgili bilinçli karar vermeleri sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübeyi yer ve zaman kısıtı olmadan yaratıcı yöntemlerle paylaştıran, teknoloji yoluyla sosyal inovasyon örneği bir sosyal girişimdir.

Serra Titiz, Mikado bünyesinde yürüttüğü çalışmaları yanı sıra UNDP projelerinde de kıdemli uzman olarak yer almaktadır.

2012 yılında Eisenhower fellow, 2013 yılında da ASHOKA Fellow seçilmiştir. BMW Foundation üyesidir. INSEAD Sosyal Girişimcilik Programı Yürütme Kurulunda, KSS Derneği Danışma Kurulunda, Repman İtibar Enstitüsü Danışma kurulunda yer almaktadır.

Serra Titiz, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde; yüksek lisansını ise Aston Business School (İngiltere, Birmingham) İşletme Bölümünde tamamlamıştır.