Ekibimiz

Ekibimiz


Ayşe BEYAZOVA

Ayşe BEYAZOVA

İstanbul'daki Suriyeli ebeveynlerin çocuklarının eğitimine dair görüşlerinin analizine ilişkin doktora tezini 2017'de tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku'nda yüksek lisans yapmıştır. Daha önce Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde çalışmış olan Beyazova Birimin kuruluşunda ve koordinasyonunda rol almıştır. 2008-2016 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çocuk hakları, sivil toplum ve eğitime ilişkin çeşitli dersler vermiştir. Çalışma alanları sivil toplum, çocuk hakları, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı eğitim'dir. 2016 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademik kurumlarda araştırma ve eğitim odaklı çalışmalar yürütmektedir.