Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


AB YEŞİL MUTABAKAT BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

AB YEŞİL MUTABAKAT BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitmenler

Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Kimler Katılmalı?

 • AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte küresel boyutta gündeme gelen Yeşil Dönüşüm kapsamında aksiyon almayı hedefleyen kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bilhassa enerji, tarım, sanayi, kimya, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar

Neden Katılmalı?

2019 Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Avrupa’nın yeni büyüme stratejisi olarak lanse edilmektedir. Avrupa Birliği AYM ile kaynakları verimli kullanan ve daha rekabetçi bir ekonomiye geçiş için kılavuzluk etmeyi hedeflemektedir. Nihai hedefin 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak olduğu AYM; küresel ısınmayı yavaşlatmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derece seviyesine yakın tutabilmek için küresel çapta karbonsuzlaştırma çalışmalarını ortaya koymayı şart koşmaktadır.

AYM ile birlikte öne çıkan “Yeşil Dönüşüm”ün sadece Avrupa Birliği’yle sınırlı kalmayacağı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin en önemli ihracat ortağı olmasından hareketle; Yeşil Dönüşüm’e uyumlanmak, rekabet gücünün yitirilmemesi ve olası kayıpların azaltılması için sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikalarını yeşil dönüşüm perspektifiyle ele alması gerekmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları
 • AB Yeşil Mutabakatı Arka Planı
 • AB Yeşil Mutabakatı Kapsamı
 • Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sektörel Etkileri
 • AB Yeşil Mutabakatın Sektörel Etkileri ve Değerlendirme
 • AB Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye için Risk ve Fırsatları
 • Eğitim Yeri
  Zoom Plaformu
 • Eğitim Süresi
  1,5 saat
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
 • Katılım Belgesi