Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI ONLINE EĞİTİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI ONLINE EĞİTİMİ

Eğitmenler

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Kimler Katılmalı?

 • Sürdürülebilirlik raporlaması yapan ya da yapmayı planlayan kurumları temsilen uzman ve yöneticiler
 • Şirket içinde sürdürülebilirlik raporlamasında rol alacak her departman ve kademeden çalışanlar
 • Sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, insan kaynakları, çevre ve İSG alanlarında çalışan profesyoneller

Neden Katılmalı?
Küresel Raporlama Girişimi (GRI), sürdürülebilirlik konusunda tüm dünyada en yaygın ve en çok kabul gören raporlama çerçevesidir. GRI, her sektörden ve her büyüklükteki şirketin kullanabileceği bir rehber sunmaktadır.

Bilgi paylaşımının yanı sıra grup çalışmaları ve gerçek raporların incelenmesi ile deneyimsel öğrenme süreçlerini destekleyen eğitimin sonunda katılımcıların sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındaki tüm süreçler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Eğitim, GRI'ın yeni nesil raporlama standardı GRI Standards'a odaklanmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları
 • Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması ajandasının gelişimi
 • Sürdürülebilirlik raporlamasının kurumlara faydaları
 • Sürdürülebilirlik raporlaması araçları ve esasları
 • GRI Standards raporlama rehberi
 • Raporlama ekibinin oluşturulması
 • Öncelikli konuların belirlenmesi
 • Paydaş katılımının sağlanması
 • Raporun hazırlanması
 • Rapor iletişimi
 • Eğitim Yeri
  Zoom platformu
 • Eğitim Süresi
  13.30-16:30
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
  450 TL +KDV
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı imzalı katılım belgesi verilecektir.