Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ EĞİTİMİ

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitmenler

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Kimler Katılmalı?

 • Çok boyutlu sosyal fayda yaratmak amacıyla sosyal girişimcilik ekosisteminde yer almayı hedefleyenler
 • Toplumsal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir çözüm modelleri geliştirmeyi hedefleyenler
 • Genç sosyal girişimciler, sosyal girişimcilik ruhunu daha erken kazanmayı isteyen üniversiteli gençler

Neden Katılmalı?

Değişen dünya koşullarında toplumsal sorunlara, maddi fayda ve kar ön planda olmadan, çözümler getirebilme ve problemleri ortadan kaldırabilme sosyal girişimciliğin özünü oluşturmaktadır. Sosyal girişimciler sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleri geliştirerek, sosyal sorunlara girişimci yaklaşımlarla etkin ve kalıcı çözümler getirmeyi ve böylelikle sistemin temelden değişimine katkı sunmaktadır.

Sosyal girişimcilik ekosistemine dair kavramlarla tanışmak, sürdürülebilir ve yenilikçi iş modellerini öğrenmek, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve inovatif çözümler yoluyla sosyal etkiyi arttırmak atölyenin başlıca sunduğu kapsamı yansıtmaktadır.
 

Eğitim Konu Başlıkları
 • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyona Dair Temel Kavramlar ve Bağlam
 • Ekosistem Yaklaşımı ve Sistem Seviyesinde Dönüşüm
 • Sosyal Girişimcilik İş Modelleri ve Bileşenleri
 • Sorun Haritalama ve Çözüm Çerçeveleme
 • Paydaş Angajmanı
 • Sosyal Etki Yönetimi
 • Kaynak Geliştirme ve Sosyal Finansman Araçları
 • İyi Örnek/Vaka İncelemesi
 • Eğitim Yeri
  Zoom Plaformu
 • Eğitim Süresi
  2 Gün - 11 saat
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
 • Katılım Belgesi