Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Eğitmenler

Salim Kadıbeşegil
Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı
Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Cansu Gedik
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Konuk Konuşmacı
Nuran Aksu, Zenna Danışmanlık
Konuk Konuşmacı
Barış Doğru, EKOIQ Dergisi

Kimler Katılmalı?

 • Kurum içinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi konusunu stratejik bir şekilde ele almak isteyen kurumları temsilen uzman ve yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, pazarlama, insan kaynakları alanlarında çalışan profesyoneller
 • Konuya daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyen tüm profesyoneller

Neden Katılmalı?
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bireylerin, şirketlerin ve devletlerin düşünce ve davranış biçimlerini değiştirmeye ihtiyacımız var. Benzer şekilde, iyi hikayelerin de daha fazla insana ulaşmasına ihtiyacımız var…
Etkin iletişim, sadece bilgilendirmez, aynı zamanda ilham verir ve değiştirir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik iletişimi çalışmalarının birbirinden ayrı düşünülmemesi gerekiyor.
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında çözülmesi gereken zorlu problemlerimizin olduğu; toplumun sosyal ve çevresel konulardaki duyarlılığının her geçen gün arttığı; bilgi teknolojileri ve iletişim araçlarının gelişmesiyle şeffaflaşan dünyamızda sürdürülebilirlik iletişiminin önemi giderek daha fazla artıyor.  
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın düzenlediği eğitimde, sorumlu yönetim, sürdürülebilirlik iletişimi ve itibar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmekte ve şirketlerin sürdürülebilirlik iletişimi kapsamında faydalanabilecekleri yöntem ve araçlar sunulmaktadır.
Eğitim süresince sektörlerden iyi örnekler paylaşılacak ve deneyim aktarımında bulunulacaktır. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmaları ile konuyu pekiştirme ve kendi sektör ve kurumlarına uyarlayabilme imkanı yakalayacaktır. 

Eğitim Konu Başlıkları
 • Sürdürülebilirlik nedir?
 • Kurumsal iletişim nedir?
 • Sürdürülebilirlik iletişimi nedir?
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarının kurum itibarına etkisi
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarının iş sonuçlarına etkisi
 • Sürdürülebilirlik iletişiminde hikaye anlatıcılığı
 • Sürdürülebilirlik iletişimi araçları
 • Sosyal medyada sürdürülebilirlik iletişimi
 • Eğitim Yeri
  İstanbul (Belirlenecektir)
 • Eğitim Süresi
  1 tam gün
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı imzalı katılım sertifikası verilecektir.