Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Eğitmenler

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı


Konuk Konuşmacı
Eğitim öncesinde belirlenecektir.

Kimler Katılmalı?

 • Kurum içinde sürdürülebilirlik konusunu stratejik bir şekilde ele almak isteyen kurumları temsilen uzman ve yöneticiler
 • Satın alma, sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, insan kaynakları, çevre ve İSG alanlarında çalışan profesyoneller
 • Konuya daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyen tüm profesyoneller

Neden Katılmalı?
Kurumların sadece şirket sınırları içerisindeki sürdürülebilirlik risk ve etkilerini yönettikleri zamanlar geride kaldı. Müşteriler, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar ve genel toplum gibi paydaş gruplarının baskısı, kurumları sürdürülebilirlik stratejilerini tedarik zincirlerini de kapsayacak şekilde güncellemeye zorluyor.
Kurumların tedarik zincirlerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ölçerek yönetmeleri için birçok neden var. Tedarik zincirlerindeki sürdürülebilirlik performansını iyileştiren şirketler, risklerini azaltıyor, verimliliklerini artırıyor, inovasyon kapasitesini artırıyor ve kurumsal değerlerini pekiştiriyor.
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın düzenlediği eğitimde, şirketlerin sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini kurabilmeleri için tedarikçi seçiminden tedarikçi iyileştirmesine kadar izlemeleri gereken adımlar iyi örnek uygulamaları eşliğinde sunulmaktadır.
Eğitim süresince birebir uygulamaya yönelik araçlar paylaşılacak ve deneyim aktarımında bulunulacaktır. Katılımcılar, bireysel ve grup çalışmaları ile konuyu pekiştirme ve kendi sektör ve kurumlarına uyarlayabilme imkanı yakalayacaktır. 

Eğitim Konu Başlıkları
 • Sürdürülebilirlik nedir?
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi nedir ve neden önemlidir?
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi adımları
 • Risk ve taahhütlerin belirlenmesi
 • Tedarikçi seçimi
 • Tedarikçi denetimi
 • Tedarikçi iyileştirme
 • Tedarikçi diyaloğu
 • İyi örnekler
 • Eğitim Yeri
  İstanbul (eğitim yeri daha sonra belirlenecektir)
 • Eğitim Süresi
  1 tam gün
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı imzalı katılım belgesi verilecektir.