Blog

BLOG


Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine

Yazan : Özge Bitik 18 Ağustos 2015 Salı

Binyıl Kalkınma Hedefleri; Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş,  uluslararası kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan hedefler olarak biliniyor. 193 ülke ve 23 uluslararası şirket bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yardım etmek için söz vermiş. 2000 yılında ilan edilen Binyıl ya da bir diğer ifadeyle Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin süresi 2015 senesi sonunda dolacak.

Peki süresi dolan hedefler yerine ne gelecek?

2012 yılında Rio de Janeiro’da BM Konferansı’nın sonucunda alınan karara göre, Binyıl Kalkınma Hedefleri yerine Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri gelecek. Bu yılın Eylül ayında, dünya liderleri sürdürülebilir kalkınmada yeni bir gündemi kabul etmek için New York’ta bir araya gelecekler. Bu noktada akla birkaç soru geliyor: Binyıl Kalkınma Hedefleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki farklar neler? İkisi birbirinden bağımsız mı olmalı ya da ortak paydada buluşan hedefler mi hazırlanmalı? Yeni hedeflerin odak noktaları neler olacak?
 
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin (BKH) ana odağı yoksulluğu minimal seviyeye çekebilmekti. Yani, BKH daha çok insani gelişime önem veriyordu. Tüm çocuklar için eğitim olanaklarının arttırılması, sağlık şartlarının iyileştirilmesi gibi... Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ise, yoksulluğu çözülmesi gereken pek çok problemden biri olarak görüyor. Bu anlamda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kapsamında, BKH’nin üzerinde pek durmadığı ya da yeterince ağırlık vermediği konular da var. Örneğin,  iklim değişikliğinin durdurulması, finansal istikrar ve bunun gibi daha küresel konular… Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin savunucuları, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni yeterince kapsamlı olmamakla suçluyor. Aslında, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin eleştirildiği üç ana başlık var:
 
1.Yeterince küresel olmaması ve genellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı kurması
2.Hedeflerin kısa dönem uygulanabilir olması.
3.Hedeflerde sürdürülebilirlik ve çevre konularının yeterice ifade edilmiyor olması. 

Her ne kadar bu eleştirilerin haklılık payı olsa da Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin güçlü yönleri de yok değil. Örneğin, yoksulluğu yalnızca bir gelir eksikliği problemi olarak görmekten ziyade çok boyutlu bir problem olarak ele alıyor. Eğitim, sağlık, refah seviyesi ve bu gibi konuları yoksulluk teması altında bir bütün olarak değerlendiriyor. Bunun yanı sıra, BKH oldukça açık, dolambaçsız, kolay uygulanabilir, ölçülebilir nitelikte ve baş edilebilir nicelikte.

Birleşmiş Milletler, henüz kendi sitesinde 17 sürdülebilir kalkınma hedefi yayınladı. Bu hedefler eylül ayında netleşmiş olacak. Yeni hedefler, her yönden daha kapsamlı, daha sürdürülebilir ve daha küresel bir yapıya sahip. Kapsamı yalnızca çevre konuları ve sürdürülebilirlik üzerinden değil aynı zamanda barış, insan hakları ve sosyokültürel anlamda da genişletilmiş. Yeni kalkınma hedeflerinin tüm ülkelerde uygulanması, barışçıl ve kapsayıcı olması, daha iyi iş olanakları yaratması ve günümüzün çevresel problemleri ile baş etmesi gerekiyor. Çünkü bu hedefler, önümüzdeki 15 yıl boyunca pek çok politikaya ve fonlamaya rehberlik edecekler.

Konuyla ilgili bir sonraki yazımızda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi bulabileceksiniz.

Kaynakça:
Markus Loewe , Post 2015: How to Reconcile the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goals (SDGs)? 
 
 
 

EN ÇOK OKUNANLAR

 • 2001’den 2010’a giderken

  Yazan : Ceyhun Göcenoğlu
  29 Aralık 2009 Salı
 • Enron’dan Volkswagen’e İş, Etik ve Sürdürülebilirlik

  Yazan : İzel Levi Coşkun Mazars & Denge Yönetim Kurulu Üyesi
  22 Aralık 2015 Salı
 • Sürdürülebilir Girişimcilik ile Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Nasıl Sağlanır?

  Yazan : Dr. İzel Levi Coşkun- SMMM (CPA Turkey) - Chief Executive Partner
  3 Şubat 2015 Salı
 • Sürdürülebilir Girişimcilik Sürdürülebilir Kalkınmanın Lokomotifi olabilir mi?

  Yazan : Dr. İzel Levi Coşkun- SMMM (CPA Turkey) - Chief Executive Partner
  1 Şubat 2015 Pazar