Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


Sabancı Holding


Sabancı Holding

Kasım 2020’de başlayan ve 9 ay sürecek olan danışmanlık, sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik bir kapasite geliştirme programının yapılandırılması, araçlarının geliştirilmesi ve programın uygulanmasını kapsamaktadır.