Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


Dirt is Good


Dirt is Good

​Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı olarak İngiltere Global Action Plan (GAP UK) ile işbirliği içinde yürüttüğümüz uluslararası bir proje ile gençlerin yaşamak istedikleri dünyayı sorgulamalarına yardım edecek; onlara gerekli olan birikimi, becerileri ve özgüveni vererek gençleri keşfetmeye ve önem verdikleri şeyler için mücadele etmeye teşvik edecek uluslararası bir hareket başlattık.

Gençler, dünyamızın problemleri için, özellikle de iklim ve ekolojik kriz konusunda her geçen gün daha çok endişeleniyorlar. Çözüme katkıda bulunmak için bir şeyler yapmak istiyorlar, ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar ya da yapabileceklerinin herhangi bir fark yaratamayacaklarını düşünüyorlar. Diğer yandan, öğretmenler, öğrencileriyle iklim değişikliği konusunda tartışmalar yürütmek için yeterince donanımlı hissetmediklerini ve basit yaşam biçimi değişikliklerinden öte öğrencilere ne tavsiye edebileceklerini bilmediklerini belirtiyorlar.

Mikado olarak bu projede öncelikle gençlik için neyin önemli olduğunu daha iyi anlayabilmek üzere anketler ve odak grup çalışmaları yoluyla cevaplar topladık.Türkiye ve İngiltere'deki öğrencilerden gelen cevaplar dünyanın her yerinde öğretmenlerin (iklim uzmanı olmaları gerekmeden) yönetebileceği basit egzersiz ve aktivitelerin tasarlanmasına fayda sağlayacak. Bu aktivitelerle birlikte öğretmenler sınıfları ile iklim değişikliği ve ekolojik kriz hakkında anlamlı konuşmalar yapabilecek ve öğrencilerin endişelerinin çözüme yönelik aksiyonlara dönüştürülmesine ve öğrencilerin çevre konusunda değişim yaratıcıları olmalarına yardımcı olacak.

7-18 yaş arası gençlerin doğayı korumak ve diğer insanlara yardım etmek konusunda eyleme geçmelerinin önündeki engeller ve kolaylaştırıcılar hakkında düşünceleri anketler ve odak gruplarla toplandı. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan temel noktaların yer aldığı çıktılara buradan ulaşabilirsiniz. Araştırma raporunu okumak için lütfen tıklayınız.