Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


TÜRKİYE'DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ CHANGE WITH BUSINESS


TÜRKİYE'DE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ CHANGE WITH BUSINESS

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Unicredit Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Sosyal İnovasyon Merkezi ortaklığında ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmalığı desteği ile gerçekleştirilen "Change with Business" projesi Türkiye'deki sosyal girişimcilerin ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlayarak sosyal etkilerini artırmalarını hedeflemiştir. ​Proje, Türkiye'deki finans sektörünün yeni stratejiler geliştirmesini teşvik ederek sosyal girişimcilerin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamayı amaçlamıştır. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, proje kapsamında Türkiye'de sosyal finansman pazarının geliştirilmesi için ihtiyaçların tespitinin ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak önerilerin yer alacağı "Türkiye için Sosyal Finans Çerçevesi" dokümanının geliştirilmesi sürecini yönetmiştir.