Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN ETKİ ÖLÇÜMLEME ARAÇLARI


GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİLER İÇİN ETKİ ÖLÇÜMLEME ARAÇLARI

“Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesi Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Social Value UK işbirliğiyle gerçekleşmiştir. ​2 yıl boyunca süren proje, sosyal girişimciliğin sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir çözüm modeli olarak güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje ayrıca, genç sosyal girişimcilere sosyal etki ölçme konusunda yetkinlikler kazandırarak, toplumda daha da etkili olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Sosyal girişimciler ve ekosistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratacak olan proje, genç sosyal girişimcilerin yararlanacağı anadilde materyaller oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu yolla bilgiye erişim daha da hızlandırılırken, eğitim ve koçluk programlarıyla da sosyal girişimcilerin çeşitli alanlardaki yetkinlikleri daha da artırılmıştır. Proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen "Erasmus+" Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle hayata geçirilmiştir.