Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ


DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin yeniden yapılanması ve kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalara arasında bir Arama Toplantısı organizasyonu, iç tüzük yazılması, danışma kurulu oluşturulması, kaynak stratejisinin oluşturulması, izleme-değerlendirme mekanizmasının kurulması gibi çalışmalar yer alıyor.