Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


BİLİM İLAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ


BİLİM İLAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Bilim İlaç’ın sürdürülebilirlik danışmanlığı 2009-2013 yılları arasında yürütülmüştür. Bu danışmanlık Bilim İlaç’ın sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesini kapsamıştır. ​Bilim İlaç’ın tüm çalışanları Mikado tarafından sürdürülebilirlik eğitimlerinden geçmiştir. Şirket içi ve dışı sürdürülebilirlik aktivitelerine destek verilmiştir. Bilim İlaç’ın 2009, 2010, 2011 ve 2012 kurumsal sorumluluk raporları Mikado Danışmanlık tarafından yazılmıştır. 2010 raporu, Türkiye ilk GRI A seviye raporu; 2011 raporu ise Türkiye’nin ilk GRI A+ seviye raporu olmuştur. Bilim İlaç’ın 2012 raporu da GRI-G3.1 A+ seviyesindedir. Raporlara www.bilimilac.com adresinden ulaşılabilir. Ağustos 2015 itibariyle devam eden işbirliğimiz Bilim İlaç'ın 2013- 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu'nu kapsamaktadır. İşbirliğimiz sürdürülebilirlik konularının önceliklendirilmesi, paydaş atölyelerinin gerçekleştirilmesi ve Rapor'un GRI-G4 uyumluluğunun sağlanmasından oluşmaktadır.


Detaylı bilgi için www.bilimilac.com