Referanslarımız

REFERANSLARIMIZ


TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI


TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Turkcell ile Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın ortak çalışması Temmuz 2013- Nisan 2014 arasını kapsamaktadır.​ Bu süre çerçevesinde Turkcell’e sunulan hizmetler kapsamında kurumsal sorumluluk konusunda durum tespiti yapılması; kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirme aksiyonlarını da içeren Sürdürülebilirlik Stratejik Planı hazırlanması; ve Turkcell’in 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu’nun GRI G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri ve Küresel ilkeler Sözleşmesi (KİS) İlerleme Bildirimi Raporlamasına uygun şekilde hazırlanması yer almaktadır. Bu rapor GRI tarafından B seviye rapor olarak onaylanmıştır.