News

NEWS


İstanbul Kalkınma Ajansı Gençler ve Çocuklar Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Çalışması Tamamlandı

Thursday, April 30, 2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Gençler ve Çocuklar Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Çalışması Tamamlandı