Trainings

TRAININGS


Goals For Good

Goals For Good

Goals For Good, insanların, gezegen dostu yaşam tarzı benimsemeleri için tasarlanmış, davranış değişikliği odaklı, hedef bazlı uluslararası bir programdır.

Türkiye yürütücülüğünü Mikado'nun yaptığı program, İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Global Action Plan tarafından tasarlanmıştır.
Program, 1,5 er saatlik 5 seanstan oluşmakta ve 15-20 kişilik gruplarla gerçekleşmektedir.