NEWS AND ANNOUNCEMENTS

İnsan Haklarına Saygılı İş Yapmak Eğitimi, 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da Gerçekleşiyor

​Şirketlerin insan haklarına saygı duyma sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, iç ve dış paydaşlarına yönelik insan hakları etkilerini daha iyi anlayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamayı amaçlayan "İnsan Haklarına Saygılı İş Yapmak Eğitimi" 16-17 Mayıs'ta Impact Hub İstanbul'da gerçekleşiyor. 

READ MORE

Sosyal Girişimler İçin İş Modeli Geliştirme Eğitimi 27- 30 Nisan'da Gerçekleşti

Türkiye'deki sosyal girişimcilerin yatırıma hazır hale gelmeleri için bilgi ve beceri kazanmasını desteklemek amacıyla; UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından yürütülen "Change With Business" ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı tarafından yürütülen "Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler" projeleri kapsamında "Sosyal Girişimler için İş Modeli Geliştirme Eğitimi" 27-30 Nisan 2017'de düzenlendi.

READ MORE

Su Kaşifi Programında Atölye Çalışmaları Başladı

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'nın Türkiye'deki yürütücülüğünü yaptığı, 8-14 yaş grubu öğrencilerin suyla ilgili farkındalığını artırmayı amaçlayan Su Kaşifi programının üçüncü yılında, en başarılı 16 okul seçildi. Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Samsun, İzmir ve İstanbul'da bulunan 16 okulda Nisan ayı itibarıyla atölye çalışmaları düzenlenmeye başlandı.

READ MORE

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanlarına Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Verildi

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) uzmanlarına yönelik Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Eğitimi verdi. Orta Karadeniz Bölgesinin rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda OKA uzmanlarının teknik kapasitesini güçlendirmek için düzenlenen eğitim 18 Nisan'da Samsun'da gerçekleşti.

READ MORE

Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü Eğitimi Gerçekleşti

Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) Uygulayıcı Eğitimi, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve SROI tekniğini geliştiren Social Value International ve Social Value UK işbirliği ile 12-13 Nisan'da tarihlerinde gerçekleşti. 

READ MOREALL NEWS AND ANNOUNCEMENTS

BLOG

BLOG


SIGN UP FOR E-NEWSLETTER

Stay up to date with the latest news by signing up for the Mikado E-newsletter