Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SU ODAKLI GAZETECİLİK

SU ODAKLI GAZETECİLİK

Eğitmenler

Buket Bahar Dıvrak
Çevre Politikaları ve Su Yönetimi Uzmanı
Özgür Gürbüz
Gazeteci

Kimler Katılmalı?

Çevre konularında yazan (veya hedefleyen):

* Yeni nesil gazeteciler,

* Blog yazarları ve sosyal medya muhabirleri,

* Medya çalışanları ve fikir üreticileri

Neden Katılmalı?

*Su konusunda iletişim ve medya eğitimini artırmak

*Su sorununu doğru kavramak, vakaları anlamak ve medya çalışanları arasında su konusunda farkındalık yaratmak

*Toplumun ve kamunun konuya yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemek üzere doğru gazetecilik pratikleri kazanmak

*Su konularını işleyen gazetecileri, blog yazarlarını ve sosyal medya muhabirlerini konuya dahil ederek ilgili medya ağının genişletilmesi amacıyla katılmalısınız.


Türkiye’de Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve EKOIQ-Ekologos ile globalde MiCT, Seecon ve BORDA işbirliğinde, iki günlük “Su Odaklı Gazetecilik” eğitimi düzenleniyor. 13-14 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek eğitimle, medya çalışanları arasında su konusunda farkındalık yaratılması; bu alanda bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi; su konularını işleyen gazetecileri, blog yazarlarını ve sosyal medya muhabirlerini konuya dahil ederek ilgili medya ağının genişletilmesi hedefleniyor.

Eğitim Konu Başlıkları
 • Gazeteciler için Su Konularına Giriş
 • Dünyada ve Türkiye’de Su Yönetimini Anlamak
 • Su Meselelerinin Ana Hatları
 • Gazetecilik Formatındaki Su Hikayelerini Seçmek
 • Su Konularının Haberleştirilmesi
 • İnteraktif Etkinlikler/ Grup çalışmaları
 • Eğitim Yeri
  Impact Hub/ İstanbul
 • Eğitim Süresi
  2 gün
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
  Ücretsiz
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.