Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Eğitmenler

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Şadan Ertekin Mis
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Konuk Konuşmacı
Eğitim öncesinde belirlenecektir.

Kimler Katılmalı?

 • Kurum içinde sürdürülebilirlik konusunu stratejik bir şekilde ele almak isteyen kurumları temsilen uzman ve yöneticiler
 • Sürdürülebilirlik, kurumsal iletişim, insan kaynakları, çevre ve İSG alanlarında çalışan profesyoneller
 • Konuya daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyen tüm profesyoneller

Neden Katılmalı?
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı’nın düzenlediği eğitimde, şirketlerin günümüzün gelişen dünyasına “sorumlu vatandaşlar” olarak uyum sağlamaları ve rekabet avantajı yaratmalarının yolları hakkında gelişmiş yaklaşımlar ve içerikler sunulmaktadır.

Eğitim süresince sürdürülebilirlik yaklaşımının ve kurumsal sorumluluğun şirketin iş süreçlerine entegre edilmesinde izlenebilecek yöntemlerin sunulmasının yanı sıra, birebir uygulamaya yönelik araçlar paylaşılacak ve deneyim aktarımında bulunulacaktır.

Eğitim ertesinde, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmaları ile etkin sürdürülebilirlik yönetimi konusunda başarı hikayelerinin sayısının artması hedeflenmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları
 • Sürdürülebilirlik ajandasının gelişimi
 • Sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluğun temel taşları
 • Uluslararası sürdürülebilirlik standartları ve endeksler
 • Türkiye ve dünyadan iyi örnekler
 • Nasıl B Corp olunur?
 • Kurum içinde sürdürülebilirlik yönetimi için doğru yapıların kurulması
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde sorumlu liderlik
 • Kurum içinde sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde sektörel odak konuları
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde paydaş katılımı
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde tedarik zinciri
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde etkin iletişim
 • Eğitim Yeri
 • Eğitim Süresi
  09.30-17:00
 • Eğitim Dili
  Türkçe
 • Katılım Ücreti
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı imzalı katılım belgesi verilecektir.