Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ


SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

SOSYAL ETKİ YÖNETİMİ

Eğitmenler

Serra Titiz
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
Agata Fortuna
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
Kimler Katılmalı?

 • Olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen ve bu yolda kendilerine yardımcı olacak pratik bir yaklaşım arayan tüm kurum temsilcileri 
 • Sosyal etkisini ölçmek isteyen bireyler, yatırımcılar, izleme-değerlendirme uzmanları ve kurumlar
 • Sosyal Etki konusunda kapasitelerini artırmak isteyen bireyler, yatırımcılar, izleme-değerlendirme uzmanları ve kurumlar

Neden Katılmalı?
Değiştirmek istediğiniz sosyal sorunu anlamanıza sosyal sorunu ele alırken kullanacağınız strateji ve hedefleri geliştirmek,

En üst düzeyde etki için faaliyetlerinizi (ürünler, hizmetler, savunuculuk vb.) tasarlamak ve zaman içinde yeniden tasarlamak için,

Gelişmeye devam edebilmeniz için veri toplamak üzere bir etki planı oluşturmak için,

Stratejinizin işe yarayıp yaramadığını görmek için veri toplama ve analiz süreçlerinizi planlamanıza ve yaptıklarınızı değiştirmek, durdurmak veya ölçeklendirmek için öneriler üretebilmek için katılmalısınız. 

Eğitim Konu Başlıkları
 • Etki Odaklı Düşünme Çerçevesi
 • Paydaş Analizi ve Haritalandırma
 • Değişim Teorisi
 • Değişim Haritalama
 • Etki Ölçümleme Araçları
 • Karar Verme: Dur- Yeniden Tasarla- Ölçeklendir
 • Yatırımcı ile Sosyal Etkinin İlişkilendirilmesi
 • Eğitim Yeri
  Impact Hub İstanbul
 • Eğitim Süresi
  2 gün
 • Eğitim Dili
  İngilizce
 • Katılım Ücreti
  750 TL +KDV (%18)
 • Katılım Belgesi
  Eğitim sonunda katılımcılara Mikado ve KUSIF imzalı katılım belgesi verilecektir.